Portfolio

 O nama

O nama

 
 
UMETNIČKA KOLONIJA EČKA

 

Godine 1956. grad Zrenjanin osniva Umetničku koloniju u Ečki, selu u blizini Zrenjanina. Ečanska umetnička kolonija zaživela je u vreme kada su umetničke kolonije u Vojvodini (Senta, Bačka Topola, Bečej, Kikinda, Ruma, Novi Kneževac) već stekle izvesno iskustvo u organizovanju privremenog boravka umetnika koja postaju stecišta novih umetničkih ideja. Godine 1958. osnovana je Savremena galerija Umetničke kolonije kao institucija koja ima zadatak da se brine o umetničkim delima nastalim uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka, kao i da nastavi sa organizovanjem susreta umetnika u Ečki. Umetnici-osnivači Umetničke kolonije Ečka, kao i oni koji su imali veliki uticaj na njen rad i dalji umetnički razvoj bili su, između ostalih, Zoran Petrović, Aleksandar Zarin, Tivadar Vanjek, Vasa Pomorišac, Stojan Trumić, Stevan Dukić, Živojin Turinski i Zdravko Mandić. Ovi umetnici imali su značajan uticaj i na umetnički život u gradu. Godine 1964. otvorena je Savremena galerija u Zrenjaninu. Od osnivanja 1956. godine Umetnička kolonija Ečka je u svojim sazivima okupljala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež), da bi se vremenom održala samo dva saziva – umetnika koji su se bavili klasičnim slikarstvom u sazivu „Slika“ i umetnika koji su se bavili akvarelom u „Susretima akvarelista“. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka kada nove umetničke prakse idu izvan ili protiv tradicionalnog slikarstva odnosno u pravcu dematerijalizacije umetničkog predmeta dolazi do napuštanja kolektivističkog duha svojstvenog kolonijskom delovanju u korist individualnog, subjektivističkog i do kriza u radu Umetničke kolonije Ečka. Od tog vremena organizatori kolonije pokušavaju da sazivima umetnika pronađu nov smisao, novi profil i energiju koji bi održali okupljanja umetnika u Ečki u životu. Godine 2006. na pedesetogodišnjicu osnivanja kolonije došlo je do promene u konceptu tradicionalnih slikarskih okupljanja kada je u skladu sa već uveliko prisutnim pluralizmom i interdisciplinarnošću u savremenoj umetnosti, umetnicima u Ečki omogućeno da se medijski neograničavaju na tradicionalno podeljene likovne discipline već da svoje ideje realizuju u različitim formama savremenog umetničkog izražavanja. Godine 2010. započelo se sa autorskim i problemski koncipiranim sazivima u Umetničkoj koloniji Ečka.

 

 


SAVREMENA GALERIJA ZRENJANIN


Savremena galerija Zrenjanin sakuplja, čuva, sistematski istražuje i izlaže umetnička dela jugoslovenske i srpske posleratne umetnosti nastala uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka. Tokom vremena u Umetničkoj koloniji Ečka je boravio veliki broj značajnih srpskih i jugoslovenskih umetnika (Vasa Pomorišac, Predrag Peđa Milosavljević, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Milenko Šerban, Nedeljko Gvozdenović, Nikola Graovac, Milan Konjović, Ivan Tabaković, Miodrag B. Protić, Zoran Petrović, Aleksandar Luković, Mladen Srbinović, Stojan Ćelić, Miloš Bajić, Dragutin Cigarčić, Lazar Vozarević, Lazar Vujaklija, Živojin Turinski, Olga Jevrić, Aleksa Čelebonović, Miodrag Mića Popović, Radomir Damnjanović Damnjan, Raša Todosijević, Uroš Đurić i mnogi drugi) a fond se bogatio i donacijama državnih institucija među kojima je najznačajnija donacija Saveznog izvršnog veća 1963. godine. Na ovaj način u fond su ušla i dela umetnika koji nisu boravili u koloniji (Beta Vukanović, Stojan Aralica, Petar Lubarda, Vladislav Šilja Todorović, Avgust Černigoj, Ferdinand Kulmer i drugi). Politikom prikupljanja i obrazovanja zbirke, koja danas sadrži oko dve hiljade osamsto umetničkih predmeta umetnika iz bivše Jugoslavije i inostranstva, nije omogućeno samo praćenje rada kolonije u Ečki već je dobijen pregled savremene likovne umetnosti Jugoslavije (i Srbije) od 1946. godine do danas. Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1965. godine, Umetnička kolonija u Ečki bila je jedino mesto u Srbiji gde se reprezentativna produkcija jugoslovenske likovne umetnosti mogla videti na jednom mestu. Fond Savremene galerije Zrenjanin čine zbirka slika i akvarela, zbirka skulptura, objekata i instalacija, kabinet grafike (grafički listovi i crteži), zbirka novih medija (fotografije, video – radovi i dr.) i zbirka inostrane umetnosti (radovi izvedeni različitim tehnikama u različitim medijima inostranih autora koji su boravili i radili u Umetničkoj koloniji Ečka).  Savremena galerija Zrenjanin deluje kroz različite sadržaje: organizovanje radionica za umetnike iz zemlje i inostranstva u Umetničkoj koloniji Ečka, organizovanje izložbi domaće i inostrane savremene umetnosti i organizovanje međunarodne manifestacije Bijenale akvarela. Sve izložbe u Salonu Savremene galerije Zrenjanin propraćene su stručnim publikacijama u vidu kataloga. Izložbena delatnost praćena je i drugim aktivnostima: radionicama za decu, stručnim predavanjima, promocijama knjiga, koncertima... Osnovni pravci delovanja Savremene galerije Zrenjanin su davanje akcenta tematskim i studijskim izložbama koje komuniciraju suštinu zbirke Savremene galerije Zrenjanin, potenciranje naučne delatnosti i prenošenje znanja putem didaktičkih izložbi, ekspanzija izložbi vezanih za aktuelne tendencije u savremenoj umetnosti, kao i istraživanje novih metoda rada u oblasti vizuelne kulture, istorije i teorije umetnosti i muzeološke i kustoske prakse.

  • Prilaz izložbenom salonu Savremene galerije Zrenjanin opremljen je rampom koja omogućava pristup osobama sa invaliditetom.

 

 

 

Na slici dole: detalji radova Dragoslava Stojanovića - Sipa, kreatora logoa Savremene galerije


Date

22 januar 2015

Tags

galerija

Informacije

Adresa: 
Subotićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

Izložbeni salon: 
Trg slobode 7, 23000 Zrenjanin, Srbija
Kontakt:
023/562-566, 561-775, 562-593
Email:  galerijazr[at]galerija.rs

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00h - 20.00 h
subotom 09.00 - 13.00 h

     
baner euprava

| w:m | nnenad |