Uroš Đurić

"...Predstavljajući elemente svoje lične arhive, Uroš Durić zapravo predstavlja artefakte vezane za različite, već sasvim zaboravljene, kulturne matrice prisutne u vremenima društvenog obilja i kompatibilnosti sa medunarodnim kulturnim tokovima, obeleženim takode i uplivom autorskog izraza u polje javne predstave i javnog diskursa - on kroz pricu o panku, koja je ispricana na nain svedoka i ucesnika, ukazuje na potencijale koji su postojali za razvijanje neelitistickog, horizontalno ustrojenog i nehegomonog kulturnog podrja na lokalnom nivou."

Stevan Vuković