PHOTOEXPO

 

Tema izložbe "Urbani dizajn" nas upućuje na gradski milje. Urbani život i urbana kultura su oduvek činili srž civilizacije. Izazovi sa kojima se gradovi širom sveta sreću su dinamični i kontradiktorni trendovi razvoja. U vreme brzih promena rizik gubljenja identiteta grada je sve veći. Izložba koja se sastoji od 22 fotografije i video rada, prvenstveno prezentuje Zrenjanin i Beograd na njihovom subkulturalnom nivou u poređenju sa Evropskim centrima. Mahom fotografi mlade generacije Dušan Bartolović, Una Petrović, Tijana Milenkov, Dorde Pejković, Jovan Mošorinac i Branislav Branković uz već afirmisane fotografe Jovana Drndaka Njegovića, Ivana Pančića su predstavili svoju viziju Urbane kulture izrazličitih aspekata.