Željka Momirov

 

Rođena 1962. godine u Novom Sadu.
Diplomirala 1987. i magistrirala 1993. vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Član ULUS - a i ULUPUDS - a. Živi i stvara u Beogradu.
E-mail : arnaut @ tehnicom . net