Vladan Radovanović

Rođen u Beogradu, 1932. godine.
Kompoziciju diplomirao na beogradskoj Muzičkoj akademiji, u klasi prof. Milenka Živkovića.
Stvara na području muzike, slikarstva, književnosti, novih medija i višemedijske sinteze.
Dobio 10 domaćih i međunarodnih nagrada za muziku, 3 za literaturu i 4 za vizuelne umetnosti.
Član Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja likovnih umetnika Srbije.