Vanja PeroviŠ

Rodena 1976. godine u Beogradu.
Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo, u klasi profesora Mrdana Bajica
kontakt: vanjaperovic@hotmail.com