STEVAN KOJIIĆ


Stevan Kojić je roden u Kikindi 1973. godine. Diplomirao je 1997. godine na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnostiu Beogradu, a magistrirao je na istom fakultetu 1999. godine. Od 2004. godine radi kao asistent, a od 2008. kao docent na katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Kontakt:

Jovana Subotića 4a;21000 Novi Sad
e-mail: kojicstevan@gmail.com
http://www.stevankojic.com/