Šejma Prodanović

Šejma Prodanović je rođena u Zemunu 1981.
Diplomirala slikarstvo na ALU u Beogradu.
Član ULUS-a od 2005. Slobodni umetnik.
Učestvovala je na brojnim izložbama, projektima i kolonijama u zemlji i inostranstvu.
Dobitnica je nagrade za slikarstvo Fondacije Aleksandar S. Onazis 2006.