SADKO HADŽIHASANOVIĆ

Sadko Hadžihasanović je završio Akademiju likovnih umetnosti u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a postdiplomske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Jugoslavija (1984), a zatim je iz ratom zahvaćenog Sarajeva otišao u Kanadu 1993. godine. Bio je član umetnička grupe "Zvono" u bivšoj Jugoslaviji, od 1982. do 1992. godine.
Od dolaska u Kanadu izlagao je na preko šezdeset izložbi u javnim galerijama i centrima koje vode umetnici u Kvebeku, širom Kanade i na prostoru bivše Jugoslavije. Dodeljene su mu subvencije za likovnu umetnost Umetničkog saveta Toronta, Umetničkog saveta Ontarija i Kanadskog saveta za umetnost. Predaje u Torontu, Beri i Gvelfu, Ontario.
Njegove slike se nalaze u mnogima privatnim i državnim kolekcijama, kao što su Umetnička galerija Gvelfa, Umetnička galerija Hamilton, McLaren umetnički centar u Beriju, Peel umetnički muzej u Bramptonu. Dela mu se takođe nalaze u Gradskoj galeriji Sombora, Narodnom muzeju u Beogradu, Umetničkoj galeriji "Nadežda Petrović" u Čačku i Umetničkoj galerijiji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobitnik je nagrade Studio B za najbolju izložbu u Beogradu u 1990. godini.
Krajem 2013. dva video rada Grupe "Zvono" prikazana su na izložbi Art Turning Left: How
Values Changed Making (Umetnost koja se okreće ulevo: kako su vrednosti promenile
stvaralaštvo), u Galeriji Tejt u Liverpulu, Engleska. Njegove grafike su odabrane za Letnju izložbu 2015. u Međunarodnom centru za grafiku u Njujorku i za 16. INTERBIFEP u Tuzli 2015. Obra Poligrafa, Barselona, štampala je i izdala pet njegovih litografija 2014, http://www.poligrafa.net/artist.php?id=228.

Nakon odlaska u Kanadu autora preokupiraju teme koje referišu na sredinu u kojoj je
odrastao u bivšoj Jugoslaviji i egzotični turistički raj Kube i njene komunistčke boje koje u svojim radovima stavlja u suprotstavljene pozicije - detinjstva provedenog pod pretnjom rata i lagodnog detinjstva u Severnoj Americi koje nije opterećeno i određeno svetskim događajima.

Paul Petro prezentuje njegov rad u Torontu.
https://www.facebook.com/pages/SadkoHadzihasanovic/170742139747919
http://www.paulpetro.com
http://www.ccca.ca/artists/artist_info.html?link_id=1862
e-mail: sadkogallery@gmail.com