Ranka Marković

Rođena 1977. godine, u S.Palanci.
Diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti
u Beogradu 2003. godine. Magistrirala na istom fakultetu 2007. godine. Član ULUS-a od 2004. godine.