PUNKT
ZA UMETNIČKI EKSPERIMENT

ŽENE S VEZOM

U projektu učestvuju:
1. Nena Snežana Skoko ( član ULUPUDSa i ULUSa)
2. Milena Ristić ( član ULUPUDSa)
3. Lidija Vujović ( član ULUPUDSa)
4. Dragana Marković ( član ULUSa)
5. Tatjana Kuburović (član ULUPUDSa)
6. mladi umetnici, gosti Punkta:
- Ivana Čemerikić (student ALU)
- Ivana Mlađen (student ALU)
- Jana Trivanović (student ALU)
- Iva Soković (student ALU)
- Ivana Murišić (student ALU)
- Ana Pavlović (student FLU)
- Bojana Stamenković (student FLU)
- Nataša Stojanović (student FLU)
- Nataša Nokolov (student MODART)
- Lada Dragović (student MODART)
- Nataša Nebrigić (student MODART)