Janoš Njistor / NEStor


Rođen u Đuli, 27. avgusta 1961.
Od 1980-te stvara pločaste i jedinstvene grafičke slike. Od 1989. god. stvara grafike na računaru, prvo Amiga (1989 – 1995), a od 1995. god. radi PC-računaru. Na Amiga računaru stvara mnogo-brojne demo, intro, slade show, više, rukom crtane reklamne animacije priprema na računaru, postiže uspehe na raznim računarskim partijama. Posle 1994. god. delatnost mu se proširuje na crtanje mapa, plakata, pozivnica, omota za CD, zastave, planovi oblika (izgleda), ručno rađeni crteži građevina u predelu. Od 1996. god. pažnju posvećuje webgrafici; trenutno je grafički saradnik Docufox-a, firme za razvoj softvera i uslužne delatnosti.