NINA TODOROVIĆ I SVETLANA VOLIC
-fotografije- 

Nina Todorović  

Rođena u Beogradu, 1973. godine. Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu , odsek slikarstvo, u klasi profesora Čedomira Vasića. Od 2000. član ULUS-a sa statusom samostalnog umetnika. Trenutno pohađa Umetničke doktorske studije na FLU Beograd. Od 1995. godine aktivno izlaže, a do sada je imala 30 samostalnih i učestvovala na preko 170 grupnih izložbi, kao i brojnim likovnim kolonijama, radionicama i web projektima, u zemlji i inostranstvu (Kanada, Belgija, Ma đ arska, Makedonija, SAD, Slovenija, Estonija, Nemačka, Italija, Švajcarska, Rusija, Švedska, Velika Britanija, Australija, Urugvaj, Argentina, Egipat).

 

Svetlana Volic

Rođena u Beogradu 1974. godine.
Diplomirala i magistrirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof esora Čedomira Vasića . Član je ULUS-a od 2000. godine.
Realizovala je šest samostalni h i učestvovala na preko 50 grupnih izložbi, simpozijuma i festivala u zemlji i inostranstvu (Makedonija, Češka Republika, Crna Gora, Estonija, Latvija, Mađarska, Bugarska, Italija, Grčka, Kanada i Nemačka).