NAĐA STAMENOVIĆ

Rođena 1983. godine u Beogradu.

Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, grafički odsek, u klasi profesora Vladimira Veljaševića.
Živi i radi u Beogradu.