Milica Bjelanović

Rođena 1960. godine u Zrenjaninu.
Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na grafičkom odseku, u klasi profesora Đak Živka.
Član ULUV-a i Grafičkog kolektiva Beograd.

 

 

Milan Solarov

Rođen 1933. godine u Kumanu.
Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1966. godine i završio postdiplomske studije na istom fakultetu 1974. godine.
Na Akademiji radi od 1976. godine kao redovni profesor za predmet Metodika likovnog vaspitanja.

 

Duško Kirćanski

Rođen 1952. godine u Zrenjaninu. Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na grafičkom odseku, postdiplomske studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Član ULUV-a.