MILENA POPOV NENA I KSENIJA KOVAČEVIĆ

„Čet sa Paolinom“ grupe Aufwiedersehen

 

Milena Nena Popov (Zrenjanin, 1974) Živi i radi u Njujorku. Profesor na Laguardia Community College u Njujorku. Član multimedijalne umetničke grupe Aufwiedersehen. Izlagala je na šesnaest samostalnih i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Njujork, Zrenjanin, Novi Sad , Ljubljana ...)

Ksenija Kovačević ( Subotica , 1974) Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, likovni odsek - slikarstvo, u klasi profesora Jovana Rakidžića i Miodraga Nagornog. Završila postdiplomske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Jovana Rakidžića. Član grupe "Aufwiedersehen" i grupe "S.K.U.P.". Izlagala na preko dvadeset samostalnih i više grupnih izložbi i manifestacija u zemlji i inostranstvu (Subotica, Novi Sad, Beograd, Zrenjanin, Ljubljana, Maribor, Pula, Njujork...)