R.V. NAJBOLJE ZNA / MIHAILO VASILJEVIĆ

 

Gornji Milanovac, c. 1940.

 

MIHAILO VASILJEVIĆ
(Beograd, 1981)

Obrazovanje:

2000-2005 BA, Fotografija, klasa Milana Aleksića, Akademija umetnosti BK, Beograd
2007-2009 MA, Teorija umetnosti i medija, Univerzitet umetnosti u Beogradu