(MP_art)

FRIDAY MORNING_ SREĆNI LJUDI

 
MP je akronim imena dvaju umetnika iz Novog Sada koji su zajedničku umetničku praksu započeli januara 2003. godine kada su svesno odbacili lične istorije, imena i medije prethodnog izražavanja. U umetničkoj praksi MP_arta odnos umetnosti i života je snažno prisutan i na početku svog zajedničkog stvaralaštva su se bavili intimnim odnosno univerzalnim temama muško-ženskog odnosa. Poslednjih godina sve više reaguju na aktuelne socijalno-političke izazove te u svojim radovima kritikuju i tumače društvene fenomene i procese. Posmatrajući i istražujući funkcionisanje jednog mikrosveta na novosadskoj buvljoj pijaci sagledavaju mnogo širi problem globalnog funkcionisanja ekonomije i njenog uticaja na pojedince. Izložbom NAJLON_Friday morning –srećni ljudi izdvojili su jedan segment ljudske svakodnevice, ono što nam je možda bilo razumljivo i učinili su da se zapitamo kakvim vrednostima kao društvo težimo, ko ih formira a ko bi trebalo, i u kolikoj meri te uspostavljene vrednosti utiču na razvoj i sudbinu društva i čoveka u njemu.