Kosta Bogdanović (1930)

Istoriju umetnosti završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1962. godine, a skulpturu učio u ateljeu Sretena Stojanovića od 1958. do 1962. godine. Samostalno izlaže od 1964. godine na preko trideset samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.