Katarina RadoviŠ

Rođena u Beogradu (1976); studirala istoriju umetnosti na Univerzitetu u Saseksu, Velika Britanija (1996–1998); diplomirala na katedri za fotografiju u klasi prof. Milana Aleksića, Akademija umetnosti ”BK”, Beograd (2006).