Goran Despotovski /SOCIAL

 

 

GORAN DESPOTOVSKI
Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2003. godine na istoj akademiji, u klasi prof. Dušana Todorovića. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1999. godine. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi i projekata. Izlagao je na više od trideset samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Od 2004. godine zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu a od 2009. godine radi kao docent na Katedri za slikarstvo.