đor­e đura MaraviŠ

Rođen 28. maja 1950. g. u Bajmoku. Maturirao u Gimnaziji na temu ”Slikarstvo Milana Konjovića.“
Studije likovnih umetnosti završio na likovnoj katedri VPS u Novom Sadu kod prof. Boška Petrovića i prof. Jovana Soldatovića 1973.god.
Pored slikarstva i keramike bavi se pedagoškim radom.
Član je udruženja likovnih primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine UPIDIV-Novi Sad
Grupno članstvo u internacionalnim organizacijama ICOGRADA, ICSID, AIC