B.Vitorac i D.Pavlov, Dei leči, 1960.

DEI LEČI


BORA VITORAC

Rođen je u Novom Sadu (1940) i tu je proveo sav svoj vek.Samo je za vreme rata, kao dete, bio sklonjen u Gospođincima. Završio je gimnaziju i Poljoprivredni fakultet. U životu se bavio svim i svačim, ali slikanjem i pisanjem nikad pofesionalno. Mnoge svoje radove je u međuvremenu zagubio i rasturio. Ipak je 2001. samostalno objavio knjige poezije „Letnjim putem“.

DRAGOLJUB PAVLOV

Rođen je 26. jula 1940. u Vilovu. U Novom Sadu je završio gimnaziju i Poljoprivredni fakultet. Objavio je knjige pesama Čečilija (1973), Vršidba i Gozba (1999) i Okretaljka za tango (2005).