Bosiljka ZirojeviŠ

Rođena 1971. godine u Novom Sadu.
Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1994. godine, odsek slikarstvo, u klasi profesora Dušana Todorovića.
Postdiplomske studije, odsek slikarstvo, završila na istoj akademiji 2000.godine.
Član ULUV, ULUS i umetničke grupe „Multiflex“.
Zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao vanredni profesor na predmetu slikarstvo.

Adresa: Novi Sad, Temerinska 55
Telefon: 063/88-78-694

www.bosiljka.net
contact@bosiljka.net
bosiljkazirojevic@gmail.com