Biljana Bakaluca

Biljana Bakaluca je rođena 1971. godine u Vršcu.
Magistrirala je 2006. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Izlagala je na preko 40-tak kolektivnih i 12 samostalnih izložbi u zemlji i u inostranstvu ( Tajvan, Kipar, Švedska, Mexiko, Kuba, Nemačka, Mađarska, Rumunija, Amerika, itd.).
Dobitnik je nekoliko nagrada.
Član je ULUV-a i ULUS- a .
Predaje kao profesor likovne kulture.