BOBA MIRJANA STOJADINOVIĆ

ZAGLAVLJENI U ZVUKU

katalog.pdf
Rođena u Beogradu 1977. godine. Diplomirala i magistrirala crtež na Fakultetu likovnih umetnosti kod profesora Dragana Jovanovića i profesora Mrdana Bajića. Magistrirala na Institutu za postdiplomske studije i istraživanje Pit Cvart , Willem de Kooning Academy, Hogheshool Rotterdam, Rotterdam. Izlagala je sedam puta samostalno u Beogradu i Somboru i imala je više grupnih izložbi i drugih manifestacija u zemlji i inostranstvu (Beograd, Roterdam, Prag, Bratislava ...).