Aleksandra PaviŠeviŠ

Rođena je 1971. u Požegi.
FLU, slikarski odsek, završila na Cetinju, 1995., u klasi prof Dragana Karadžića.
Postdiplomske studije završila na AU u Novom Sadu, slikarski odsek, u klasi prof Milana Blanuše.
Član ULUS-a od 1997.

e-mail: palex@verat.net