SAVREMENA GALERIJA UMETNIČKE KOLONIJE EČKA - ZRENJANIN

 

 

 

Izložbene prostorije
Trg slobode 7, 23000 Zrenjanin
tel: +381 23 561 775

Službene prostorije
tel: +381 23 562 566
tel: +381 23 561 775
tel./fax: +381 23 562 593
e-mail: galerijazr@galerija.rs
Subotićeva 1, 23000 Zrenjanin

Direktor
Dušan Radišić, v.d. direktora
e-mail: galerijazr@galerija.rs

Zbirka Umetničke kolonije Ečka
Slavica Popov, Viši kustos
e-mail: slavicappv@gmail.com

Odsek zbirke Umetničke kolonije Ečka i
izložbeno izdavačke delatnosti
tel: +381 23 562 566

Šef odseka - Kustos izložbeno-izdavačke delatnosti
Sunčica Lambić-Fenjčev

e-mail: suncicalf@gmail.com

Olja Salma, Informatičar
e-mail: oljas@galerija.rs

Jelica Milivojev, Informator - odnosi sa javnošću
e-mail: jelicam@galerija.rs

Dragana Mihaljević, Viši Muzejski tehničar
e-mail:draganam.zr@gmail.com

Specijalista umetnik digitalnih medija
multimedijski i grafički dizajner

Nenad Nedeljkov
e-mail: contemporary.rs@gmail.com

Sekretar
Tanja Lukić
e-mail: tanjalukickovac@gmail.com

Odsek za materijalno - finansijske i opšte poslove
Erne Katin, šef računovodstva
e-mail: ernek@galerija.rs