ZBIRKA
  • Zbirka Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin direktno je povezana sa radom Umetničke kolonije jer je čine uglavnom dela autora nastala tokom boravka u koloniji. U koloniji su boravili mnogobrojni umetnici, od onih čije je stvaralaštvo započelo između dva svetska rata, pa do najmlađih koji završavaju akademije.
  • Zbirka se bogatila i donacijama državnih institucija među kojima je najznačajnija donacija Saveznog izvršnog veća 1963. godine, pa su na ovaj način u zbirku ušla i dela umetnika koji nisu boravili u koloniji.
  • Ovakvom politikom prikupljanja i obrazovanja zbirke, koja danas sadrži oko dve hiljade petsto predmeta različitih likovnih tehnika umetnika iz svih delova naše zemlje i inostranstva, nije omogućeno samo praćenje rada kolonije u Ečki već je dobijen pregled savremene jugoslovenske umetnosti od 1945. godine do danas.
  • Svojim značajem zbirka zahteva ozbiljno naučno-istorijsko istraživanje, sortiranje, sistematizaciju i prezentaciju.  Zbirku čine slike, skulpture, grafike, crteži, pasteli, akvareli, tapiserije, fotografije, digitalni i video – radovi i instalacije.