Slika 2014 – FRONTIERS IN RETREAT

Početkom septembra meseca u Umetničkoj koloniji Ečka je boravilo troje umetnika iz inostranstva SaaraMaria Cariranta (SaraMaria Kariranta, Finska), Joanes Simon Perret (Žoanes Simon Pere, Francuska) i Quelic Berga (Kelik Berga, Španija). Ovi umetnici su u Umetničkoj koloniji Ečka boravili u saradnji sa nezavisnom institucijom Kulturni centar Grad iz Beograda, a u okviru šireg projekta pod nazivom Frontiers in Retreat. Frontiers in Retreat je platforma koja u okviru nove evropske mreže neguje multidisciplinarni dijalog o ekološkim pitanjima i okuplja umetničke rezidencijalne programe, umetničke i obrazovne organizacije, umetnike, stručnjake iz različitih disciplina kao i širu publiku iz čitave Evrope.

Na izložbi su bili predstavljeni multimedijalni radovi (instalacije, video, fotografije, komjuterska umetnost, skulpture-objekti) nastali tokom boravka ovih umetnika u Umetničkoj koloniji Ečka, kao i tokom trajanja projekta Frontiers in Retreat. Uz radove troje umetnika koji su boravili u Ečki, na izložbi su bili predstavljeni i radovi Mirka Nikolića, koji živi na relaciji Srbija – Velika Britanija, koji je takođe učesnik Frontiers in Retreat projekta. Jedna od specifičnosti ovog projekta ogleda se u povezivanju samih umetnika koji dolaze iz različitih zemalja sa različitim umetničkim  afinitetima i profesionalnim iskustvom. Uslovi boravka, okruženje i promene lokacija uticale su na inspirativni tok kao i način rada samih  umetnika.  Iako to nije bila prvobitna namera njihov rad se od prvog dana boravka počeo prožimati, rezultirajući kako individualnim tako i zajedničkim idejama, rešenjima i umetničkim instalacijama.
Realizaciju izložbe omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.