34 SUSRET AKVARELISTA

Savremena galerija Zrenjanin organizovala je 34. susret AKVARELista od 20-25. juna u Umetničkoj koloniji Ečka .
Ove godine se okupilo šest umetnika: Spartak Dulić, Žolt Kovač, Branislav Nikolić, Simonida Rajčević, Janoš Tarko i Predrag Terzić, koji se u svom radu nisu često susretali sa ovom tehnikom. Boraveći nekoliko dana u „mikro svetu akvarela“ u Ečki su stvorili radove koji podjednako poštuju tradiciju ove tehnike ali i unose u nju duh savremenosti kroz preispitivanje njenih granica i mogućnosti u tematskom i tehnološkom smislu. Umetnici su ostali dosledni svom angažovanju, istraživanjima i radu, upoznajući se ili podsećajući ove tehnike. Sama tehnologija rada, virtuoznost i druge opšte karakteristike akvarela stavljeni su u drugi plan sve u službi realizacije jasnih umetničkih zamisli nastalih u interakciji sa okruženjem (Ečka, Kaštel, Super mesec, Carska bara, drugi umetnici...) koje im je isto kao i akvarel pružilo mogućnost da se izoluju i istražuju taj svet ali i da ga iskoriste i prevazidu njegova ograničenja kako samo to oni mogu.


Slavica Popov , kustos 

Spartak Dulić (1970, Subotica)

Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ante Kuduza - grafički odsek. U periodu 2001 - 2005. autor više projekata u Osijeku. Izlagao na više samostalnih izložbi u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Radi kao direktor i kustos Galerije dr Vinko Peričić u Subotici.

EEE/Č 130, акварел/watercolour, 77x55,5 cm, 2013

Branislav Nikolić (1970, Šabac)

Osnovne i postdiplomske studije završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao i postdiplomske studije na Dutch Art Institute, Enschede, The Netherlands. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2002. godine selektor Jalovičke likovne kolonije. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.


  

Žolt Kovač (1975, Pančevo)

Osnovne i postdiplomske studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde je trenutno na doktorskim studijama. Radi kao predavač u Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika na predmetima Crtanje, Slikanje i Multimedijalne prezentacije. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.


Simonida Rajčević (1974, Beograd)

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobila je DAAD stipendiju za prvu godinu postdiplomskih studija u Berlinu. Clan je ULUS-a od 1998. godine. Od 2000. godine radi na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu. Od januara 2008. radi kao docent na istom fakultetu. Od 2008 do 2010 godine radi kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

 

 

Janoš Tarko (1980, Novi Sad)

Osnovne studije završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine na odseku za grafiku, kod profesora Milana Stanojeva. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.


Predrag Terzić (1972, Beograd)

Diplomirao 2000. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo, u klasi profesora Cedomira Vasića. Magistrirao 2004. godine, kod istog profesora. Doktorirao na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. dr. Divne Vuksanović. Clan ULUS-a od 2001. godine. Izlagao na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.