umetnička kolonija ečka
32. susret akvarela


Slavica Popov
UMETNIK KAO AKVARELISTA

U poslednje vreme dolazi do ekspanzije ovakvog tipa naslova izložbi odnosno umetničkih projekata ( Kolekcionar kao kustos , Arte galerija, Beograd, 2009; Umetnik kao publika, Kulturni centar REX, Beograd, 2010/2011) gde određena grupa ljudi preuzima ulogu koja joj možda ne pripada. Naslov Umetnik kao akvarelista se jednostavno nametnuo 32. susretu akvarelista jer umetnici koji su pozvani daleko su od toga da bi se u bilo kom kontekstu mogli nazivati akvarelistima. Pozvano je petoro mladih umetnika (Andrea Ivanovic Jakšic, Ivana Ivkovic, Tadija Janičic, Marko Stojanovic i Milica Škrbic) koji u svom radu koriste različite medije, između mnogih i neke tradicionalne, ali se nikada nisu susretali sa tehnikom akvarela, u cilju da svoje umetničke zamisli ostvare u okviru ovog medija. Teškoce koje im je u početku stvorio akvarel, njegova tehnička svojstva, osetljivost na promene i nedozvoljavanje umetniku da ga obuzda, ekvivalent su njihovoj želji da ga savladaju i snažnim umetničkim zamislima kojima ni jedan medij ne može da predstavlja prepreku.

 
Suština odluke selektora da se ovi umetnici pozovu u koloniju akvarela leži u težnji Savremene galerije kao organizatora Umetničke kolonije u Ečki i susreta akvarelista, u prevazilaženju lokalnih praksi u cilju formiranja kvalitetne umetničke zbirke. Naime, zbirka Savremene galerije Zrenjanin je direktno povezana sa radom Umetničke kolonije u Ečki jer je uglavnom čine dela autora koji su boravili u Koloniji.Postojala je dugogodišnja praksa pozivanja isključivo umetnika specijalaca u tehnici akvarela na susrete akvarelista, a kada se uzme u obzir da veoma mali broj umetnika tretira ovu tehniku u svom radu, stvara se zatvoreni krug umetnika koji mogu boraviti u ovoj koloniji a samim tim zbirka Savremene galerije počinje da se dopunjava samo u kvantitativnom pogledu.Fond Savremene galerije Zrenjanin sadrži preko osamsto akvarela umetnika iz zemlje i inostranstva nastalih od sredine XX veka do danas.Preovlađuju, kao i u vecini akvarelističkih zbirki u našoj zemlji, lirski pejzaži i apstraktne kompozicicije.

Međutim poslednjih godina u susretima akvarelista u Ečki često učestvuju umetnici kojima ova tehnika nije bliska te tako ova zbirka akvarela poseduje i neke radove sa temama koje se inače ne vezuju za ovu tehniku. Ovu činjenicu najbolje potkrepljuje izložba iz fonda Savremene galerije Zrenjanin Ovo (ni)je akvarel, realizovane u Salonu Savremene galerije Zrenjanin juna/jula 2011. godine, odnosno neposredno pre ove izložbe.

Prilikom organizovanja Umetničke kolonije u Ečki Savremena galerija Zrenjanin se trudi da isprati aktuelna dešavanja pa je tako transformisala tradicionalan saziv pod nazivom „Slika“ u okviru koga se umetnicima nudi bavljenje različitim oblastima vizuelnog izražavanja (od 2006) odnosno teži ka formiranjem autorskih i problemski koncipiranih saziva (od 2010), ali se takođe trudi da zadrži specifičnosti po kojima je prepoznatljiva kao što je saziv akvarelista, koji ne menja medij izražavanja ali ima težnju da se novim konceptom odlepi od tradicionalnog poimanja ove tehnike. Savremena galerija Zrenjanin ima tendenciju da u ovom pravcu razvija i dopunjuje svoju zbirku u cilju formiranja jedne specifične, a može se reci i neobične zbirke akvarela na ovim prostorima što doprinosi stvaranju jasnog identiteta, različitosti i prepoznatljivosti Savremene galerije Zrenjanin kao muzejske ustanove XXI veka.

 

Andrea Ivanović Jakšić

Rođena 1979. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu , slikarski odsek , u klasi profesora Milana Blanuše 2005. godine

 

   

Ivana Ivković

Rođena 1979. godine u Beogradu.
Diplomirala 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Darije Kačic. Magistrirala 2009. godine na istom fakultetu, odsek za crtež kod mentora Marije Dragojlovic. Izlaže od 2002. Živi i radi u Beogradu.

   

Tadija Janičić

Rođen 25.2.1980. u Nikšicu.
Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu 2004. godine u klasi profesora Milana Blanuše.

   

Marko Stojanović

Rođen 01. 05. 1982.
Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu 2006.

   

Milica Škrbić

Rođena 1986.godine u Zrenjaninu.
Diplomirala 2009. na Akademiji Umetnosti, u klasi prof. Dušana Todorovica, na smeru slikarstvo. Trenutno je student master studija, na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo, u klasi prof. Gorana Despotovskog.