Savremena galerija Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin ove godine organizuje Osmo Bijenale akvarela Srbije. Bijenale akvarela je manifestacija značajnih likovnih ostvarenja u tehnici akvarela u protekle dve godine, koja se održava u Zrenjaninu od 1993. godine, sa osnovnom idejom stimulisanja umetnika za rad u tehnici akvarela u okviru savremenog likovnog stvaralaštva.
Posebno interesovanje organizatora Umetničke kolonije u Ečki za akvarel podstaknuto je izložbom “Akvarel likovnih umetnika Vojvodine, učesnika u radu umetničkih kolonija”, održane 1977. godine. Ova izložba poslužila je kao povod za manifestaciju 'Susret akvarelista Jugoslavije' održane 1980. godine, od kada započinje redovno okupljanje akvarelista u Ečki. To su bili podsticaji za organizovanje 'Prvog bijenala akvarela podunavskih zemalja' 1991. godine, iste godine kada je ugašeno Bijenale akvarela u Karlovcima i u vreme raspada SFRJ. Na izložbi su učestvovali umetnici iz Bugarske, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije, SSSR-a i Jugoslavije. Iz dobro poznatih razloga nije bilo moguće nastaviti ovu manifestaciju, pa je 1993. godine organizovano 'Bijenale jugoslovenskog akvarela' koje je nastavljeno i sledećih godina sa izmenjenom koncepcijom i ove godine se održava po osmi put.
U okviru Osmog bijenala akvarela Srbije kao ravnopravne izložbe biće organizovane izložba akvarela, višemedijska izložba i izložba fotografija.
Na izložbi akvarela u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin pod nazivom IZMEĐU TRADICIJE I SAVREMENOSTI predstavljeno je 97 radova od 63 umetnika.Zrenjaninski Bijenele akvarela ide u red onih likovnih manifestacija koje prate dinamički razvoj i stvarno stanje jedne likovne discipline koja se u praksi javlja kao jedna od spona između tradicije i savremenosti.Akvarel je takva likovna supstanca коjа najneposrednije izražava unutrašnja stanja autora, njegove emocije i slutnje postojanja neke drugačije stvarnosti sveta koja se otkriva magičnom svetlošću ove plemenite pikturalne materije. Generacijske razlike su logične - temom, stilom, idejama, ali u suštini ni u jednom slučaju nije izneverena priroda medija.
Izložba deluje kao izazovan koloristički mozaik, dinamičan i raskošan, prepoznatljiv kao segment savremene umetničke prakse, informativan u onoj meri u kojoj jе izbor pružao dovoljno podataka za što istinitiju sliku о današnjem stanju umetnosti akvarela.
Višemedijsku izložbu pod nazivom PROŠIRENO POLJE AKVARELA čini osam umetničkih radova postavljenih u Salonu Savremene galerije Zrenjanin.Ova prateća izložba zrenjaninskog Bijenala akvarela bavi se „proširenim poljem akvarela“, dakle, onim nastojanjima kojima se koncept jedne tradicionalne slikarske tehnike razmatra na nekonvencionalan način. U nastojanju da ostvare dela koja su potpuno usklađena sa aktuelnim trenutkom sveta i umetnosti, učesnici ove izložbe (Goran Despotovski, Maja Jockov Mileusnić, Stevan Kojić, dva člana Grupe Multiflex /Matić, Živančević/, Jelena Stojanović, Đula Šanta, Dušan Todorović, Dragan Živančević), bavili su se akvarelom kao povodom, kao još jednom relevantnom mogućnošću za ostvarenje autentičnih ovovremenskih plastičkih i sadržinskih rasprava.
 


Jasna Nikolić (Velika nagrada)
Morski vuk, 2009, akvarel, 75x56 cm
Branislav S. Marković (druga nagrada)
Ravnoteža, 2009, akvarel, 75x58 cm
Milorad Maravić (druga nagrada)
Veče na bari, 2008, akvarel, 38x56 cm

Maja Jockov (druga nagrada)

99 C, 2009, instalacija, (stub od pleksiglasa dimenzija napunjen vodom u kom se dešava slučajna igra
vazdušnih mehurova koji simuliraju ključalu vodu pomoću akvarijumske pumpe), 200 x 15 cm

ALEKSANDRA ERDELJAN

POTAPANJE BRODOVA