IX BIJENALE AKVARELA


Bijenale akvarela je manifestacija koja prezentuje aktuelne tendencije u tehnici akvarela , koju, od 1993. godine, organizuje Savremena galerija Zrenjanin sa osnovnom idejom stimulisanja umetnika za rad u tehnici akvarela i negovanja ove tradicionalne likovne tehnike u okviru savremenog vizuelnog stvaralaštva. Posebno interesovanje Savremene galerije Zrenjanin za akvarel podstaknuto je izložbom “Akvarel likovnih umetnika Vojvodine, učesnika u radu umetničkih kolonija”, održane 1977. godine. Ova izložba poslužila je kao povod za manifestaciju 'Susret akvarelista Jugoslavije' održane 1980. godine, od kada započinje redovno okupljanje akvarelista u Ečki. To su bili podsticaji za organizovanje 'Prvog bijenala akvarela podunavskih zemalja' 1991. godine, iste godine kada je ugašeno Bijenale akvarela u Karlovcima i u vreme raspada SFRJ. Na izložbi su učestvovali umetnici iz Bugarske, Čehoslovacke, Mađarske, Rumunije, SSSR-a i Jugoslavije. Iz dobro poznatih razloga nije bilo moguće nastaviti ovu manifestaciju, pa je 1993. godine organizovano 'Bijenale jugoslovenskog akvarela' koje je nastavljeno i sledećih godina sa izmenjenom koncepcijom i ove godine se održava po deveti put.

U okviru 9.bijenala akvarela organizovane su:

  Selektorska izložba Save Stepanov u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu

Na izložbi su predstavljeni radovi Ištvana Balinda, Koste Bogdanovića, Gordane Čekić, Radomira Damnjanovića Damnjana, Pala Dečova, Maje Erdeljanin, Dragoslava Husara, Andree Ivanović-Jakšić, Milana Jakšića, Milene Jeftić Ničeve Kostić, Zdravka Mandića, Milorada Maravća, Branislava Markovića, Jasne Nikolić, Vlastimira Nikolića, Višnje Petrović, Božidara Plazinića, Miodraga B. Protića, Đorda Simića, Milana Staševića, Dragana Stojkova, Dušana Todorovića, Dragomira Ugrena , Žarka Vučkovića i Veljka Vujačića .
tekst: Sava Stepanov

Izložba „Ovo (ni)je akvarel“ iz fonda Savremene galerije Zrenjanin, kustos Suncica Lambić-Fenjčev
u Salonu Savremene galerije Zrenjanin

Izložba problematizuje i preispituje uvrežene stavove, odnosno predrasude o akvarelu kao likovnoj disciplini. Cilj ove izložbe u okviru Bijenala akvarela je prikazati i neku drugu stranu, neke druge mogućnosti akvarela koje su podjednako izražajne i pogodne za realizovanje vrhunskih umetničkih dometa. Izložba, između ostalog, predstavlja primere kako se ideja razvija ostajući u okviru osnovnih principa jedne veoma zahtevne i često ograničavajuće tehnike, ali bez stega i bez kompromisa. Na izložbi će biti predstavljeni radovi Koste Bogdanovića, Miodraga B. Protića, Aleksandra Lukovića, Raše Todosijevića, Uroša Đurića, Boruta Vilda i drugih...
tekst: Sunčica Lambić Fenjčev